Overhees gaat Europees

Dit jaar hadden wij er een nieuwe ‘draai’ aan gegeven. Het thema van dit weekendje weg was: ‘TTV Overhees gaat Europees’.

Dat wil zeggen dat er bepaalde ‘activiteiten’ gepland stonden die hiermee verband hielden. Verder zal ik daar niet verder in detail treden, want daar hebben wij een speciale site voor. PLINGPLING.NL

Wel is het zó dat, ongeacht ras, gender, geloof of sekse, dat er een indeling is gemaakt voor de deelnemers (gezien ‘het drie-landen punt) m.b.t. welk land men behoort.

Drie landen punt

We hadden de drie landen, die het betrof, verdeeld onder de deelnemers.

Het was weer een geslaagd weekeindje met wel 14 topfitte Overhezers.

Kijk maar eens op de site PLINGPLING.NL