Het bestuur van de club wordt gekozen door de leden. In het bestuur hebben de navolgende leden zitting:

Voorzitter: Jos Wildenburg
 icon_email voorzitter @ overhees.nl

Secretaris: Frank Weijers
 icon_email secretaris @ overhees.nl

Penningmeester: Peter Schlumpf
 icon_email penningmeester @ overhees.nl

Daarnaast zijn er enkele overige functies die worden uitgeoefend door de volgende leden:

Wedstrijdsecretaris: Daan Grift
 icon_email wedstrijdsecretaris @ overhees.nl

Technisch coördinator: Mark Immerzeel
 icon_email tc @ overhees.nl

Adres secretariaat:
Libel 60, 3766 HH Soest
Telefoon secretariaat: 06-51039253
icon_email secretaris @ overhees.nl