Jos is erelid!

Afgelopen donderdag , tijdens de algemene ledenvergadering 2019, is Mark Immerzeel gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap en Jos Wildenburg is benoemd tot erelid van TTV Overhees!

Al 36 jaar is Jos lid van onze vereniging, waarvan 22 jaar als voorzitter. Ofwel: gedurende meer dan de helft van het bestaan van onze vereniging is Jos daarvan het boegbeeld. Al die jaren is hij een voorbeeldig uithangbord voor ons geweest en hij is dat nog steeds. Onlangs heeft Jos zijn 60e verjaardag gevierd en vanuit de leden is geopperd om die gelegenheid aan te grijpen ‘iets’ voor hem te doen. Het bestuur heeft daarover nagedacht en geconcludeerd dat er eigenlijk maar één ‘iets’ mogelijk is om waardering uit te spreken voor alles wat Jos voor ons heeft gedaan: hem het erelidmaatschap van de vereniging geven.

Jubileumspeld voor Mark: 25 jaar lid

Het was Jos zelf die aan het begin van de vergadering een ‘mededeling’ had: hij richtte zich tot Mark om hem in het zonnetje te zetten. Mark is 25 jaar lid, een prestatie van formaat waar natuurlijk bij stilgestaan werd. In die 25 jaar mogen we wel zeggen dat Mark uitgegroeid is tot één van de iconen van Overhees. Hij is record-clubkampioen met maar liefst 19 titels! Mark kreeg uit handen van Jos een speciale TTV Overhees jubileumspeld uitgereikt, een uniek kleinood dat Mark met recht en trots kan dragen. Gefeliciteerd Mark!

Net toen Jos door wilde, brak Frank in voor nog een ‘mededeling’ aan Jos: dat het na 22 jaar voorzitterschap onderhand wel eens tijd werd voor een voorzittershamer. Waarop Daan hem een pakje overhandigde met daarin een ‘heuse hamer’. Nou ja, ‘heuse’… hij was van plastic. Een ludieke inleiding tot dat wat Jos totaal niet had verwacht. Frank toverde een lijst tevoorschijn met daarin een oorkonde waarop officieel Jos’ erelidmaatschap is vereeuwigd en overhandigde die aan de overrompelde Jos. ‘Die had ik niet aan zien komen’, zei de voorzitter die normaliter de boel zo goed onder controle heeft. Maar hij is er trots op. En terecht, want Jos is toegetreden tot een zeer select groepje (we hopen gauw een eregalerij op de website te plaatsen). Gefeliciteerd Jos!

 

One thought on “Mark is jubilaris en Jos is erelid!

 1. Beste tafeltennissers,
  Wat ontzettend fijn voor Jos en mark om zo in het zonnetje gezet
  te worden en een verdiende onderscheiding te ontvangen.
  Proficiat!!!
  Helaas kon ik door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn.
  Zelf heb ik ook ervaren om als erelid geerd te worden. Het geeft wat mij betreft een waardering voor al het werk wat je voor de vereniging gedaan hebt.
  Ik wens hierbij iedereen nog veel tafeltennis plezier toe.
  Sportief groetend
  Rob van der Spek.

Reacties gesloten