Daan erelid!

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen week heeft het bestuur Daan voorgedragen als erelid. De alv stemde unaniem in met deze voordracht, waarna de altijd goedgemutste Daan onmiddellijk in de bloemetjes werd gezet en de bijbehorende oorkonde kreeg overhandigd.

Daan is dit jaar precies 40 jaar lid van onze mooie club. Hij en Jos, die eveneens 40 jaar ‘in dienst’ is en enkele jaren geleden al het erelidmaatschap ontving, zijn er van de huidige leden het allerlangst bij. Van die vier decennia is Daan bovendien inmiddels 24 jaar wedstrijdsecretaris. Tijdens de alv is hij opnieuw herkozen, maar Daan heeft aangekondigd dat dit echt zijn allerlaatste termijn wordt: over vier jaar geeft hij het stokje van het wedstrijdsecretariaat door aan een ander: opvolger gezocht (denk er maar even over na de komende vier jaar).

Jos las de motivering van het bestuur voor:

Vanaf heden wordt in de annalen van Tafeltennisvereniging Overhees Daan Grift vermeld als erelid, als blijk van waardering voor 40 jaar lidmaatschap.

Daan heeft, sinds zijn start in 1983, veel ontwikkelingen doorgemaakt in zijn speelwijze, uitstraling en inzet voor onze club. Zijn graag geziene aanwezigheid geeft goed weer hoe de leden Daan waarderen. Hij stelt zich graag beschikbaar voor de vereniging, wat al vele jaren resulteert in zijn inzet binnen het bestuur als wedstrijdsecretaris, een functie die hij al 24 jaar uitoefent.

Het bestuur is hem erg dankbaar voor zijn diensten voor onze vereniging. Wij hopen nog lang te mogen genieten van zijn inzet, vriendschap en aanwezigheid in de zaal.

Soest, 23 oktober 2023

Na deze plechtigheid nam Daan glunderend de bloemen en de oorkonde in ontvangst. Van harte gefeliciteerd Daan! Goed geDaan!

Volgens de annalen* telt onze club nu vijf ereleden: Daan Grift, Jos Wildenburg, Rob van der Spek, Rinus van Eeten en Koos Spoor.

*De annalen lijken helaas enkele hiaten te vertonen, vooral in de beginperiode. Denk je, of weet je, dat deze opsomming onjuist of onvolledig is, neem dan contact op met de club, zodat we eventuele fouten kunnen corrigeren. Bij voorbaat dank.